REGULAMIN

Regulamin zajęć tanecznych
Szanowny kliencie, aby poprawić jakość świadczonych usług przez Skawinski Dance Group / SDG/ – Szkoła Pierwszego Tańca, wprowadziliśmy kilka zmian mających na celu usprawnienie organizacji zajęć. Regulamin dotyczy przede wszystkim sposobu rezerwacji sali przez Państwa, jak również rezerwacji czasu instruktora, oraz sposobu płatności za zajęcia.

1.Płatność za cały pakiet dokonujemy wyłącznie na konto lub w recepcji SDG.

2.Zajęcia z danego pakietu przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia jeżeli para odwoła je w ten sam dzień, w którym miały się odbyć.

3.Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne-sportowe, taneczne przeznaczone tylko do zajęć.
4.O opuszczenie sali tanecznej  mogą zostać osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu, innych niedozwolonych środków odurzających lub ich zachowanie będzie przeszkadzało pozostałym Klientom szkoły.

5.Nauczyciele /SDG/ Szkoła Pierwszego Tańca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

6.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych w zamykanych szafkach umieszczonych w szatniach.

7.Nauczyciel /SDG/Szkoła Pierwszego Tańca/ nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca w szatni oraz na terenie całej szkoły.

8.Zakup pakietu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacja regulaminu.

SPT 2