REGULAMIN

Regulamin zajęć tanecznych
Szanowny kliencie, aby poprawić jakość świadczonych usług przez Skawinski Dance Studio / SDS/ – Szkoła Pierwszego Tańca, wprowadziliśmy kilka zmian mających na celu usprawnienie organizacji zajęć. Regulamin dotyczy przede wszystkim sposobu rezerwacji sali przez Państwa, jak również rezerwacji czasu instruktora, oraz sposobu płatności za zajęcia.

1. Płatność za cały pakiet dokonujemy na konto nr: 88 1140 2004 0000 3802 7862 9820

2. Lekcje z danego pakietu przepadają i nie będą odrabiane, jeżeli para odwoła zajęcia w dniu, w którym miały się odbyć.

3. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne-sportowe, taneczne przeznaczone tylko do zajęć.

4. Podczas zajęć obowiązują maseczki ochronne

5. O opuszczenie sali tanecznej  mogą zostać osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu, innych niedozwolonych środków odurzających lub ich zachowanie będzie przeszkadzało pozostałym Klientom szkoły.

6. Nauczyciele /SDS/ Szkoła Pierwszego Tańca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania wszystkich swoich rzeczy osobistych w zamykanych szafkach w szatniach.

8. Skawinski Dance Studio/SDS/ &Szkoła Pierwszego Tańca, a także jej instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników kursów tańca w szatni oraz na terenie całej szkoły.

9. Zakup pakietu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacja regulaminu.

SPT 2